Läs med oss!

Hela Åstorp läser!

Med Hela Åstorp läser vill vi dela vår läsglädje med er. Varje månad har vi ett tema som vi jobbar med och som vi hoppas kan locka till ny läsning.

Vi kommer att ha aktiviteter som vi lyfter fram både i det fysiska och det digitala rummet. Vi kommer bland annat ha digitala bokcirklar, vi har gjort ett bokbingo för vuxna och för barn och unga finns det en läsutmaning som pågår under året.