Bibliotekschefen kommenterar

Biblioteket och nyanlända


Människor som kommer hit vill så snabbt som möjligt komma in i samhället. Av naturliga anledningar har biblioteket blivit den plats dit många letar sig för att uppnå det här målet. Vi har böcker och tidningar på hemspråket vilket gör att man kan hålla sig ajour med vad som händer där. Samtidigt kan både barn och vuxna som kommer hit snabbt få samma upplevelser med Pippi Långstrump eller Pettson och Findus samt svensk skönlitteratur som de som är födda och uppvuxna här. Vi har också teknik och nätverk som gör att det går att kontakta de som är kvar i hemlandet eller ta kontakter in i det svenska samhället. Det här är något vi är glada och stolta över och som vi vill utveckla.

En av de viktigaste saker vi erbjuder alla, men som kanske är extra viktigt för den som inte ännu känner sig hemma här, är ett sammanhang. Bibliotek är platser där människor med olika bakgrund möts och där man genom att vistas i lokalen blir del av ett socialt sammanhang. Det här tror vi är viktigt.

Tack vare att Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne nu går in med pengar kan vi utveckla den här verksamheten. Det innebär att vi kan säkra den fria tillgången till information, visa på en fungerande fri åsiktsbildning, köpa in fler böcker och annan media samt anordna fler aktiviteter som bidrar till integration.

Det här är inte bara något som är till nytta för den som är nyanländ i Helsingborg, utan som stärker staden för framtiden och kommer till nytta för oss alla som lever, jobbar och bor här.