Hembygdsböcker på Örkelljunga bibliotek

På Örkelljunga bibliotek kan du inte bara låna utan även köpa böcker som handlar om hembygden. Merparten av dessa har Örkelljunga hembygdsförening gett ut, men även kommunen och Riksantikvarieämbetet har bidragit till att dokumentera vår bygd.

Omslag Författare Titel Pris Utgivare
Abrahamsson, Evert Samrealskolan och dess föregångare. -97 200 kr Örkelljunga hembygdsförening
Ahlberg, Gull Martin Ahlberg, provinisalläkare. -88 20 kr Örkelljunga hembygdsförening
Andersson, Anders "Ja kommer ihu". -99 125 kr Örkelljunga hembygdsförening
Andersson, Bengt Elsa Kristensson : kvinnlig advokat i
Norra Åsbo : minnen och hågkomster. -02
100 kr Örkelljunga hembygdsförening
Birke, Birger Barndomsminnen från Örkelljungabygden. -80 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Björkman, Leif Från tundra till skog: miljöförändringar i norra Skåne under jägarstenåldern. -07 50 kr Riksantikvarieämbetet
Bringéus, Nils-Arvid Från klocksägen till kommunvapen. -98 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Gästgiveriet i Örkelljunga. -00 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Gåramålningar från Örkelljunga, Rya och Fagerhult. -99 180 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Hjelmsjö. -92 100 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Ingeborrarps friluftsmuséum. -92 10 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Landshövdingen på Lärkesholm. -01 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Lärkesholm och von Reiserska stiftelsen. -84 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Redigerad av Nils-Arvid Bringéus Lärkesholms gods och von Reiserska stiftelsen. -10 250 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Resekörare och besekrämare. -83 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Rune Brännborn : företagsbyggare under 50 år. -03 150 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Rya gamla kyrka. -93 25 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Örkelljunga kyrka. -97 100 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid Örkelljungabilder. -02 200 kr Örkelljunga hembygdsförening
Bringéus, Nils-Arvid, med bidrag av Bo Hellström Örkelljunga : en hantverksbygd. -12 200 kr Örkelljunga hembygdsförening
Campbell, Ann-Mari Fotografer i Örkelljunga. -92 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Redigerad av Nils-Arvid Bringéus och Stephan Swärd Emigrantöden från Örkelljungabygden. -09 250 kr Örkelljunga hembygdsförening
Redigerad av Nils-Arvid Bringéus Från bokskåp till kulturhus: en berättelse om biblioteken i Örkelljunga kommun. -93 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Hagberg, Bertil Örkelljungabygden från ovan. -12 400 kr

Sesamfoto AB

Örkelljunga hembygdsförening

Harbe, Daniel Hemma i Harbäckshult: minnen och uppteckningar. -87 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Hedfors, Arvid Folkskola och byfolk i Rya. -90 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Hedfors, Arvid Herremän, handlare och husare: människoöden i Åsljungatrakten. -94 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Hellström, Bo I Örkelljunga på 1930- och 1940-talet. -03 100 kr Örkelljunga hembygdsförening
Hellström, Bo Våra milstolpar. -97 25 kr Örkelljunga hembygdsförening
Nils-Arvid Bringéus... Katederfolk: om folkskollärarna i Örkelljunga församling. -96 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Kinell, Anna Korgmakeri i Örkelljungabygden. -87 20 kr Örkelljunga hembygdsförening
Karin Gustavsson... Kulturmiljöer i Eket. -91 30 kr Örkelljunga kulturnämnd
Karen Wanby... Kulturmiljöer i Skånes Värsjö och Yxenhult. -88 30 kr Örkelljunga kulturnämnd
Knarrström, Bo Hans Majestäts friskyttar av Danmark. -08 50 kr Riksantivarieämbetet
Mats Anglert... Landskap bortom traditionen: historisk arkeologi i nordvästra Skåne -08 50 kr Riksantikvarieämbetet
Lilja, Helen Bebyggelse och kulturmiljö i Örkelljunga kommun. -95 50 kr Örkelljunga kulturnämnd
Lundbergh, Nils Bonadsmålningar. - 2. uppl. -94 30 kr Örkelljunga hembygdsförening
Lundbladh, Carl-Erik Bebyggelsenamn i Örkelljunga kommun. -09 100 kr Örkelljunga hembygdsförening
Malmsten, Bror Sjökapten Gustaf Nilsson och hans stiftelse. -90 20 kr Örkelljunga hembygdsförening
Pålsson, Elis Ljuveliga toner-: en minnesrapsodi. -89 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Segergren, Göran Klockan i Örkelljunga: fritt efter en gammal sägen. -03 50 kr Drakabyggets konsthall
Thomas Andersson... Spåren i landskapet. -04 50 kr Riksantikvarieämbetet
Strömberg, Bo Det förlorade järnet: dansk protoindustriell järnhantering. -08 50 kr Riksantikvarieämbetet
Svensson, Alarik Några anteckningar till folkskolans historia i Örkelljunga församling: i anledning av folkskolans 100-årsjubileum 1942. -2. uppl. -1979 30 kr Örkelljunga hembygdsförening
Tangell, Ernfrid På skyttepaviljongens tid. -78 30 kr Örkelljunga hembygdsförening
Redigerad av Nils-Arvid Bringéus Tockarp: en bygd i förändring. -05 200 kr Örkelljunga hembygdsförening
Redigerad av Nils-Arvid Bringéus Åsljunga : en bygdebeskrivning. -13 250 kr Örkelljunga hembygdsförening
Christine Billing ... Ödesjulen i Lemmeshult. -85 20 kr Örkelljunga hembygdsförening
Öhrstedt, Gustaf Folkmål från Örkelljunga. -83 50 kr Örkelljunga hembygdsförening
Redigerad av Nils-Arvid Bringéus Örkelljunga hembygdsförening 75 år: en jubileumsskrift. -06 200 kr Örkelljunga hembygdsförening
Redigerad av Nils-Arvid Bringéus Örkelljungaminnen från 1900-talet : tretton ortsbor berättar. -11 200 kr                  Örkelljunga hembygdsförening