Historik: Hjärnarps bibliotek

Hjärnarps sockenbibliotek tillkom 1871, möjligen som efterträdare till ett något äldre enskilt bibliotek.

Till 1926 fanns biblioteket i den gamla skolan nära kyrkan. Då flyttades det till Söndrebalgs skola.1937-52 låg det i Boarps skola och 1959 åter i gamla skolhuset. 1959-1971 fanns biblioteket i sparbankshuset, för att efter kommunsammanslagningen hamna i gamla kommunalhuset mitt i byn.

År 1994 invigdes det nya biblioteket, sammanbyggt med servicehuset.