Husfrid : en tragikomisk familjeberättelse

Alison Bechdel, erkänd serieskapare i USA, skildrar sin uppväxt med sina superintellektuella föräldrar. Fadern står i centrum, en engelsklärare, en estet med ett stort litterärt intresse som tvingades att försörja deltid sig som begravningsentreprenör. Konflikterna är frekventa och fadern slår gärna hårt och snabbt när det inte fungerar som han tänkt. Men när Alison upptäcker faderns delvis dolda sexualitet samtidigt som hennes egen identitet som lesbisk utvecklas uppstår en ömsesidig förståelse. Inte minst genom ett gemensamt litterärt intresse.