Information om coronaviruset

För aktuell och tillförlitlig information så besök följande länkar:

Region Skåne har tagit fram ett självtest för att se ifall du behöver kontakta vården. Du hittar testet här.

1177.se

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten.se

Region Skåne

Länsstyrelsen Skåne

WHO (informationen är på engelska)

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram information om på flera språk om hur du skyddar dig och andra från spridning av coronaviruset (Covid-19). 

Hur biblioteken i Familjen Helsingborg agerar är upp till varje kommun. 

Omlån

Vad som är gemensamt är att vi har ökat antalet gånger som det går att låna om böcker och tidskrifter från två gånger till fyra gånger.

För Bjuv är det detta som gäller.

Bjuvs kommun följer utvecklingen kring coronaviruset covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa om Covid-19 i Bjuvs kommun

För Båstads kommun är det detta som gäller

Här kan du läsa om covid-19 i Båstads kommun.

För Helsingborg är det detta som gäller.

Kulturförvaltningen följer löpande händelseutvecklingen, och dess rekommendationer gällande Covid 19. Vi uppdaterar informationen på webbplatsen löpande. För mer information hänvisar vi till våra sociala medier.

Här kan du läsa mer om Covid 19 i Helsingborg.

För Höganäs är det detta som gäller. 

Höganäs följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset Covid-19 och utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Här kan du läsa om Covid-19 i Höganäs.

För Klippan är det detta som gäller. 

Här kan du läsa om Covid-19 i Klippans kommun

För Landskrona är det detta som gäller. 

Landskrona stad följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset Covid-19 och utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Här kan du läsa om Covid-19 i Landskrona stad.

För Perstorp är det detta som gäller. 

Här kan du läsa om Covid-19 i Perstorps kommun

För Ängelholm är det detta som gäller. 

Här kan du läsa om Covid-19 i Ängelholms kommun

För Åstorp är det detta som gäller. 

Här kan du läsa om Covid-19 i Åstorps kommun

För Örkelljunga är det detta som gäller. 

Örkelljunga kommun följer utvecklingen kring coronaviruset Covid -19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa om Covid-19 i Örkelljunga kommun