Information om meröppet

Vi har sedan i mitten av januari öppnat upp meröppet på biblioteken i Laröd och i Påarp. Vecka 9 öppnade vi även upp meröppet på Rydebäcks bibliotek, om än med begränsad tillgänglighet.

Vi ser kontinuerligt över möjligheterna att även öppna upp meröppet på Ringstorps bibliotek. För aktuella meröppettider gå till ditt bibliotek eller ring tel. 042-10 69 00.

Vi vill påminna om att ditt meröppet-inlogg är personligt. Det går bra att släppa in din närmsta familj, men du måste under den tiden vara kvar i biblioteket och ansvara för dem och vad de gör. Låna inte ut ditt meröppet-inlogg och släpp inte in andra personer. Ditt bibliotekskortsnummer registreras vid inpassering och utifall det händer något under tiden du är i lokalen kan du bli kontaktad rörande den händelsen. Använd bibliotekets meröppet-tid på ett ansvarsfullt sätt och säkerställ att dörren stängs och går i lås efter att du lämnat lokalen. 

Tack för att du visar hänsyn och håller avstånd i bibliotekets lokaler. 


Med vänlig hälsning
Helsingborgs bibliotek