Jag stannar här

I den italienska byn Curon i Sydtyrolen, där invånarna talar tyska, bor den unga nyutexaminerade läraren Trina. Samtidigt som hon tar sin examen förbjuder Mussolini all undervisning på tyska och Trina ansluter sig till ett nätverk som i hemlighet undervisar barnen på deras modersmål. Vid andra världskrigets utbrott bor Trina och hennes familj kvar i byn där motsättningarna växer sig allt starkare efter att Tyskland erbjudit ”Det stora valet”; att flytta till Tyskland eller stanna kvar. Familjens val att stanna, leder till ständiga trakasserier. En dag när Trina kommer hem är hennes dotter försvunnen. Denna händelse samt ett dammbygge som riskerar att leda till ekologisk katastrof gör berättelsen både spännande och gripande.