Jag vill sätta världen i rörelse

Att sätta världen i rörelse, i svängning – att ge den ton. En av Juloratoriets bikaraktärer är Selma Lagerlöf som i sitt skrivande flitigt använde legender och myter. I år utkom Anna Karin Palm med en ny biografi om henne. På samma sätt som Tunströmer berättar Lagerlöf utifrån platsen Sunne i Värmland, men denna plats är samtidigt en inre, mytologisk plats. En inspirationens plats, med Tunströms ord:”… en klanglåda som satt mitt språk i rörelse.” Palm skalar i boken av Selmas sagotantssvepning och därunder framträder en skarpt tänkande, målmedveten, frihetstörstande och modern kvinna som stred för kvinnans rättigheter. En kunskapande kvinna som ville förena andlighet med ett kritiskt, vetenskapligt tänkande.