Julhälsning från bibliotekscheferna

Julhälsning från bibliotekscheferna!

Vi närmar oss slutet av 2020, ett år som varit extra utmanande för oss alla. Vi arbetar tillsammans inom Bibliotek Familjen Helsingborg och här kommer en julhälsning från bibliotekscheferna.

En julklapp till alla i bibliotek Familjen Helsingborg är vår nya och av många efterfrågade streamingtjänst för film, från Cineasterna. Denna kommer igång lagom till slutet av året och du når den via vårt digitala bibliotek https://www.bibliotekfh.se/

Vi är glada att vi genom vårt samarbete har kunnat säkra att ni trots pandemin har kunnat ta del av våra gemensamma bibliotekstjänster där vårt digitala bibliotek är tillgängligt dygnet runt med e-böcker, ljudböcker, musik och mycket annat.

Året inleddes med en verksamhet som de flesta känner igen sig i. Sedan kom mars och med mars kom pandemin. Mängder av åtgärder och insatser har gjorts för att möta behoven i pandemin bland annat har vi temporärt tagit bort förseningsavgifterna för lån, ökat möjligheterna för fler omlån, startat en digital kundtjänst på vår webbplats och skapat möjlighet till fler e-medielån. Lokalt i varje kommun har vi också gjort olika förändringar för att kunna möta de behov som finns.

Bibliotekens grunduppdrag, med fri tillgång till information, litteratur och kunskap, för alla, för att verka för fri åsiktsbildning och deltagande i det demokratiska samhällslivet, är enormt viktigt i en pandemi. I kristider behöver vi få tillgång till all den information och litteratur som finns på bibliotek och i det digitala informationslandskapet. För många är biblioteken en förutsättning för att få denna tillgång.

Under hela pandemin har biblioteken kämpat för att säkra den fria tillgången till information, litteratur och kunskap, arbetat med vårt läsfrämjande och läsinspirerande uppdrag, säkrat den digitala inkluderingen och hållit öppet våra lokaler som mötesplatser. Men nu i höst hände något. Smittspridningen ökade och Skåne fick skärpta allmänna råd. Vi tvingades då begränsa vår service ytterligare och vi fick också drastiskt minska möjligheterna att använda biblioteket som mötesplats.

Biblioteken i pandemikris är i mycket motsatsen till det som biblioteket står för. Vi vill att alla ska känna sig varmt välkomna till biblioteket som mötesplats, att vi ska ha ett pedagogiskt bemötande och handledning, erbjuda mängder av aktiviteter och programpunkter samt ge fantastiska möjligheter för inspiration och botaniserande i våra hyllor. Och nu är vi i december 2020 mitt i en pandemi, där mycket av detta inte kan låta sig göras.

Viktigast för bibliotek är självklart alla ni som använder vår verksamhet. Vi har full förståelse för att det väcker många tankar och känslor när biblioteksverksamheten nu befinner sig i pandemiläge och ni inte riktigt känner igen verksamheten.

Vårt hopp är att om vi alla håller i och håller ut så får vi ett 2021 som på många sätt blir bättre än pandemins 2020. När vi tillsammans som samhälle och nation tagit oss igenom pandemin så är vi redo att komma tillbaka starkt med de bibliotek som ni alla känner igen och efterfrågar!

Ett stort tack till alla biblioteksanvändare för att ni håller i och håller ut!

En god jul och ett gott nytt år önskar vi er alla!


På bilden:

Annika Sankilampi, Perstorp

Catarina Månsson, Bjuv

Catharina Elofsson, Båstad

Catharina Isberg, Helsingborg

Elisabet Viktorsson, Svalöv

Eskil Rönnberg, Åstorp

Martin Memet Könick, Ängelholm

Sara Olsson, Örkelljunga

Susann Ek, Landskrona

Terese Blandford, Höganäs

Viktoria Ejnarsson Zuniga, Klippan