Juloratoriet

I denna klassiker från 1983 slår Tunström an tonen. Litteraturen kan ses som stelnad musik där det enskilda verket är verserna och refrängen det gemensamma temat eller myten. Familjedramat och dess generationsöverskridande väg hem till Sunne i Värmland, samspelar med refrängen från den klassiska mytologin: Odysseus irrfärder och Orfeus nedstigning i underjorden för att hämta upp sin älskade. Författaren Sara Lidman har sagt om Tunström, att han hade en extra hjärna inhyst vid hjärteroten: ”Ja så måste hans författande gått till: tema och handling och kunskap och kunnande det hölls i huvudhjärnan och rumsterande där medan orden och rytmen dundrade och viskade från hjärtehjärnan ut i berättelsens kropp – dess allt finare blodkärl allt närmare huden allt mera sång om det som hänt och händer i Det Hela – såsom ock i Sunne.”