Karolinska kvinnoöden

När Karl XII:s arméer låg ute i fält fick de hemmavarande kvinnorna dra tunga lass. Många kvinnor följde med i fält, som marketenterskor, tvätterskor osv. Men indelningsverkets officers- och soldathustrur stannade hemma i sina torp och officersbostäder, och fick ta ansvar för gårdarnas skötsel och ekonomi. Det bidrog nog till en tidig kvinnofrigörelse, men var också ett hårt slit. Alf Åberg kan med hjälp av bevarade brev och dagböcker levandegöra ett viktigt inslag i svensk kvinnohistoria.