Klimatfiktion!

Båstads bibliotek har sökt och fått pengar att satsa på klimatfiktion.

Vi är glada över att kunna berätta att Båstads bibliotek har tilldelats ett bidrag på 150 000 kronor från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Pengarna kommer att användas till att genomföra en satsning på cli-fi, eller klimatfiktion.

Begreppet cli-fi, eller klimatfiktion hörs allt oftare. Cli-fi är en förkortning av climate fiction och syftar på romaner där klimatet står i fokus. 

Projektpengarna kommer bland annat att användas till att köpa in litteratur – såväl skönlitteratur som facklitteratur på det aktuella temat.

Under våren 2021 kan du exempelvis delta i en klimatbokcirkel. På grund av pandemiläget blir den digital.

För dig som är intresserad av boktips på klimat- och miljöområdet håller vi som bäst på att ta fram en broschyr med boktips för stora som små. Boktipsfoldern kommer att finnas på Biblioteken i Båstad i samband med att vi uppmärksammar Jordens dag den 22 april.