Krisberedskapsveckan 2022: Tema mat

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. I år uppmärksammas detta vecka 39 och temat är Mat.

Se programpunkter i kalendern