Krisberedskapsveckan 2022: Tema mat

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 blir mat. Inom temat kan vi kommunicera livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

MSB:s motivering till mat som tema:

  • Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om matvaror till t ex en krislåda
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar
  • Att grannar har hjälps åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
  • Att få samlas kring måltider är extra uppskattat just nu efter långvarig fysisk distans

Se tider för evenemang arrangerade av Ängelholms kommuns krisberedskap & Ängelholms bibliotek