Kvinnor förändrar världen

”När vi lyfter kvinnor lyfter vi hela mänskligheten” skriver Melinda Gates in inledningen till boken som skildrar hennes långvariga arbete med att förbättra situationen för flickor och kvinnor världen över. Tillsammans med sin man Bill Gates driver hon en stor och globalt aktiv välgörenhetsorganisation och i boken får vi veta mer om hur arbetet med denna tagit form och utvecklats. Vi får också möta många av de människor som med djupt engagemang och hängivenhet vigt sina liv år frågor som mödravård, familjeplanering och barnäktenskap. En stor behållning med boken är Melinda Gates mycket personliga reflektioner kring sitt eget liv och över sådant hon valt – eller valt bort – på grund av att hon är kvinna.