Kvinnor vid maktens sida av Svante Norrhem

Under den svenska stormaktstiden på 1600- och 1700-talen var det många hustrur som hade en stor påverkan på sina inflytelserika och mäktiga män. Kvinnorna stöttade men även styrde sina män till beslut och handlingar som påverkade maktbalanser och politik. Så även om kvinnorna inte hade den formella makten så finns det många exempel på hur kvinnorna spelat roll och påverkat skeenden.