Kvinnors röster

I Kvinnors röster har historieprofessor Ulvros samlat 13 levnadsöden från det moderna Sveriges framväxt, från sena 1700-talets ståndssamhälle till 1900-talets folkhem. Bland de skildrade finns folklivsförfattaren Eva Wigström, med rötter i Nordvästskåne, och psalmdiktaren Lina Sandell. Här finns kvinnor från alla samhällsklasser och olika delar av Sverige. Ulvros använder dagböcker, brev och intervjuer för att vi ska komma så nära de skildrade kvinnornas liv och villkor som möjligt.