Lär dig svenska

STUDIEVÄG 3 -MED START PÅ KURS C – FÖR NYBÖRJARE MED LÄNGRE SKOLBAKGRUND. HÄR FINNS ÄVEN MATERIAL FÖR SENARE DELEN AV SFI FÖR ALLA STUDIEVÄGAR

  1. 46

    Av: Gull, Maria

FÖRE SFI -FÖR ASYLSÖKANDE, STUDIECIRKLAR M.M.

STUDIEVÄG 1 -MED START PÅ KURS A – FÖR NYBÖRJARE MED KORT ELLER INGEN SKOLBAKGRUND

STUDIEVÄG 2 -MED START PÅ KURS B – FÖR NYBÖRJARE MED VISS SKOLBAKGRUND

  1. 46

    Av: Gull, Maria