Läs på många sätt

Lyssna på talböcker genom Legimus-appen

Du som har en läsnedsättning kan få tillgång till Legimus som är en talboks-tjänst från MTM.

Du har tillgång till hela Legimus-biblioteket via www.legimus.se och genom en app i din smarta telefon eller surfplatta.

Appen är gratis och finns för iPhone, iPad och Android.

Det finns talböcker som du bara lyssnar på och talböcker med text.

Legimus fungerar också med punktskriftsskärm.

Om du vill bli få tillgång till Legimus behöver du kontakta biblioteket i din kommun och boka en tid för registrering.

Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Bibliotek i menyn.

Om du behöver Legimus för läsning för skolan och skolarbete ska du främst vända dig till ditt skolbibliotek.

Du får direkt tillgång till Legimusappen och hemsidan.

Vi kan visa hur du använder appen och hur du laddar ner böcker från hemsidan.

Om du är under 18 år måste du ha med en förälder vid registreringen, eller ha med ett undertecknat intyg hemifrån.

Användaravtal för Legimus (länk till extern webbplats).

Talbok på CD

Talböcker på CD, eller DAISY som det också kallas, är böcker på en fysisk CD-skiva du kan låna från ditt bibliotek.

På vissa bibliotek kan du låna en talboks-spelare eller DAISY-spelare som är en särskild typ av CD-spelare med funktioner för att läsa och hitta i talboken.

Du kan förflytta dig mellan kapitel, underrubriker och sidor. Boken börjar spelas upp på det ställe där du stängde av den vid förra lyssningen.

Det går också att låna en talboks-spelare från syncentralen eller hjälpmedelscentralen i din kommun.

Du kan låna en talboks-spelare på biblioteken i följande kommuner:

 • Bjuv
 • Båstad
 • Höganäs
 • Klippan
 • Landskrona
 • Perstorp
 • Svalöv
 • Åstorp
 • Ängelholm

Läs mer om talböcker på CD här.

Äppelhyllan

Alla barn ska få uppleva läsglädje, men alla böcker passar inte alla barn. Då finns Äppelhyllan! Här hittar du böcker som kan läsas med ögon, öron eller fingertopparna, och informationsmaterial om olika sätt att läsa digitalt.
Det här hittar du på äppelhyllan:

Interfolierade böcker

Vanliga bilderböcker med punktskrift inlagd.

Lättläst

Korta böcker med ett enkelt språk, korta rader och vardagliga uttryck.


Pictogram

Böcker med ett visuellt språk, speciellt anpassat för funktionsnedsatta.


Punktskrift

Böcker som läses med fingertopparna.


Takk

Böcker med tecken som stöd


Taktila böcker

Böcker med bilder av olika material och färger.


Talböcker

Böcker att lyssna på, speciellt för den som har läsnedsättning.

Vem får låna talböcker?

Du som har en läsnedsättning får låna talböcker.

Med en läsnedsättning menar vi att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den.

En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift.

Du får låna talböcker om du till exempel har:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • synnedsättning
 • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
 • tillfällig läsnedsättning

Du behöver inte visa intyg.


Teckenspråk

Böcker på teckenspråk i dvd-format.