Läs på många sätt

Ladda ner talböcker genom Legimus

Genom Legimus kan du som har läshinder eller synskada själv ladda hem talböcker. Du laddar hem från legimus.se eller från Legimusappen som du tar ner via Appstore eller Google Play. Böckerna du laddar hem kan du lyssna på direkt i datorn eller telefonen, eller överföra till en mp3-spelare eller CD.

För att kunna ladda hem via Legimus måste du registrera dig på biblioteket. Vi visar dig hur appen, sidan fungerar och ger dig inloggningsuppgifter. Både vuxna och barn kan bli registrerade som Legimusnerladdare, men om du är under 18 år måste du antingen ha med en förälder vid registreringen, eller ha med ett påskrivet intyg hemifrån. 

Kontakta ditt bibliotek för att boka en tid för att bli registrerad. Du hittar kontaktuppgifterna till de Legimusansvariga här.

DAISY

DAISY-böcker är talböcker  som är avsedda speciellt för dig som är synskadad eller har läs- och skrivsvårigheter. DAISY-böckerna är inlästa på en CD-skiva som man lyssnar på i en särskild DAISY-spelare. Du kan låna en DAISY-spelare på vissa av våra bibliotek. Du kan också vända dig till din kommuns syn- eller hjälpmedelscentral för att få en spelare. Det kan krävas att man är inskriven på Synenheten/syncentralen för att man ska få låna DAISY-spelare via dem. För att låna DAISY-böcker måste du vara registrerad som talbokslåntagare. Kontakta biblioteket i din kommun för att registrera dig.

Läs mer om DAISY här.

Äppelhyllan

Alla barn ska få uppleva läsglädje, men alla böcker passar inte alla barn. Då finns Äppelhyllan! Här hittar du böcker som kan läsas med ögon, öron eller fingertopparna, och informationsmaterial om olika sätt att läsa digitalt.
Det här hittar du på äppelhyllan:

Interfolierade böcker

Vanliga bilderböcker med punktskrift inlagd.

Lättläst

Korta böcker med ett enkelt språk, korta rader och vardagliga uttryck.


Pictogram

Böcker med ett visuellt språk, speciellt anpassat för funktionsnedsatta.


Punktskrift

Böcker som läses med fingertopparna.


Takk

Böcker med tecken som stöd


Taktila böcker

Böcker med bilder av olika material och färger.


Talböcker

Böcker att lyssna på, speciellt för den som har läsnedsättning.


Teckenspråk

Böcker på teckenspråk i dvd-format.