Läs på många sätt

Ladda ner talböcker genom Legimus

Du som har nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter kan få tillgång till Legimus, som är Myndigheten För Tillgängliga Mediers digitala bibliotek. Detta innebär att du har omedelbar tillgång till hela deras bibliotek genom en app i din smartphone eller surfplatta, och även via Legimus där du kan ladda ner böckerna. Appen är gratis och finns för iPhone, iPad och Android och fungerar både för talböcker och talböcker med text. Den fungerar också med punktskriftsskärm.

Om du uppfyller något av kraven MTM ställer och vill bli registrerad hos Legimus behöver du kontakta biblioteket i din kommun och boka en tid för registrering. Gäller det läsning för skolan och skolarbete så är det främst ditt skolbibliotek du ska vända dig till, medan folkbiblioteken har hand om fritidsläsningen. Du får direkt tillgång till Legimusappen och hemsidan. Vi visar hur du använder appen och, om så önskas, hur du gör för att ladda ner böcker från hemsidan. 

Om du är under 18 år måste du antingen ha med en förälder vid registreringen, eller ha med ett undertecknat intyg hemifrån.

Kontakta ditt bibliotek för att boka en tid för att bli registrerad. Du hittar kontaktuppgifterna till de Legimusansvariga här.

DAISY

DAISY-böcker är talböcker  som är avsedda speciellt för dig som är synskadad eller har läs- och skrivsvårigheter. DAISY-böckerna är inlästa på en CD-skiva som man lyssnar på i en särskild DAISY-spelare. Du kan låna en DAISY-spelare på vissa av våra bibliotek. Du kan också vända dig till din kommuns syn- eller hjälpmedelscentral för att få en spelare. Det kan krävas att man är inskriven på Synenheten/syncentralen för att man ska få låna DAISY-spelare via dem. För att låna DAISY-böcker måste du vara registrerad som talbokslåntagare. Kontakta biblioteket i din kommun för att registrera dig.

Läs mer om DAISY här.

Äppelhyllan

Alla barn ska få uppleva läsglädje, men alla böcker passar inte alla barn. Då finns Äppelhyllan! Här hittar du böcker som kan läsas med ögon, öron eller fingertopparna, och informationsmaterial om olika sätt att läsa digitalt.
Det här hittar du på äppelhyllan:

Interfolierade böcker

Vanliga bilderböcker med punktskrift inlagd.

Lättläst

Korta böcker med ett enkelt språk, korta rader och vardagliga uttryck.


Pictogram

Böcker med ett visuellt språk, speciellt anpassat för funktionsnedsatta.


Punktskrift

Böcker som läses med fingertopparna.


Takk

Böcker med tecken som stöd


Taktila böcker

Böcker med bilder av olika material och färger.


Talböcker

Böcker att lyssna på, speciellt för den som har läsnedsättning.


Teckenspråk

Böcker på teckenspråk i dvd-format.