Läsgalaxen

Nu är de här!

Här är filmerna med det bästa ur läsgalaxen. På vår Youtubekanal kan du se alla filmerna.

Vad är Läsgalaxen?

Läsgalaxen är ett helt nytt läsprojekt för skolelever på mellanstadiet, där du som jobbar i skolan kan beställa boklådor på olika teman till din klass. Lådorna kan endast beställas av personal på skolorna i Helsingborg, och är i första hand riktade till årskurs 5. 

Temalådorna finns i tre olika svårighetsgrader (lätt-mellan-svår):

Jorden: För den som vill stanna kvar ett tag till. Boken är enkel att läsa och lätt att förstå. Böcker från bland annat Hegas och Nypon förlag.

Satellit: För den som börjat sväva ut lite. Mer text, en del nya ord, kanske lite utmanande i början.

Big bang!: För den som kastat sig ut i bokrymden. Mer krävande texter som också ställer större krav på att kunna läsa mellan raderna…

I varje låda finns tre titlar i vardera sju exemplar, totalt 21 böcker – detta för att uppmuntra till samtal under och efter läsningen. Även ett enklare metodmaterial med inläsningsfrågor inkluderas - allt för att underlätta och förbättra läsförståelsen.

När klassen har läst filmar vi presentationer av böckerna, så att eleverna kan dela med sig och fortsätta diskutera om sina favoriter. 

Frågor…?

…om lådans innehåll:

Annelie Alexanderson, Helsingborgs bibliotek, telefon 070-8319238 eller annelie.alexanderson@helsingborg.se.

…om beställning och katalogisering:

Birgitta Jonsson, Skolbiblioteksservice, telefon 042-10 70 84 eller birgitta.jonsson@helsingborg.se.