Läsgalaxen

Nu är de nya filmerna här!

Här är filmerna från läsgalaxen 2019. På vår Youtubekanal kan du se allihop.

Vad är Läsgalaxen?

Läsgalaxen är ett läsprojekt för skolelever på mellanstadiet, där du som jobbar i skolan kan beställa boklådor på olika teman till din klass. Lådorna kan endast beställas av personal på skolorna i Helsingborg, och är i första hand riktade till årskurs 5. 

Vill du se filmerna från 2018? Klicka här!

Nu är det dags att anmäla sig till årets upplaga av Läsgalaxen, sista anmälningsdag 12 september.

Frågor…?

…om lådans innehåll:

Annelie Alexanderson, Helsingborgs bibliotek, telefon 070-8319238 eller annelie.alexanderson@helsingborg.se.

…om beställning och katalogisering:

Birgitta Jonsson, Skolbiblioteksservice, telefon 042-10 70 84 eller birgitta.jonsson@helsingborg.se.