Läs och samtala

Vill du också prata böcker? Häng med i någon av våra spännande läsecirklar!

Unsplash

Shared Reading hösten 2021

Shared Reading handlar om att gemensamt utforska en skönlitterär text för att nå en djupare förståelse för berättelsen. Klicka här för att läsa mer eller anmäla dig!


SciFi-bokcirkel hösten 2021

Vår digitala bokcirkel för alla som gillar science fiction, tekniska dystopier och IT.
Vill du veta mer så klicka här!


Underbart är kort - Novellcirkel hösten 2021

Vid fyra lästillfällen i höst pratar vi om noveller av svenska författare som vunnit olika priser. Klicka på något av tillfällena nedan för att anmäla dig eller läsa mer.

Tillfälle 1 den 21 september: Missing people av Karin Smirnoff

Tillfälle 2 den 26 oktober: Enkelrum av Hans Gunnarsson

Tillfälle 3 den 23 november: Arvsled av Annika Norlin 

Tillfälle 4 den 21 december: Ingenting av Jonas Karlsson


Läsecirkel om nordiska författare hösten 2021

På Rydebäcks bibliotek bjuder vi in till en spännande läsecirkel i lilla rummet på Träffpunkten under tre tillfällen under hösten, den 11/10, 8/11 samt 6/12. Klockan 17-18.30 varje gång.

Maila till ola.videke@helsingborg.se om du vill veta mer eller anmäla dig!