Låneregler

Gå direkt till:

Du ansvarar för det du lånar

PIN-kod till ditt bibliotekskort

Lånetider

Omlån

Reservationer

Fjärrlån

Krav och avgifter

Våra avgifter

Du ansvarar för det du lånar

Böcker och annat material som lånas ska lämnas tillbaka inom avtalad tid och i oskadat skick. Du blir ersättningsskyldig om det uppstår skador eller du tappar bort lånat material. Som målsman är du ansvarig för ditt/dina barns kort och lånen som görs på dem.

Om du har tappat ditt bibliotekskort måste du spärra det. Kortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för allt som lånas på kortet. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.

Anmäl genast ett förlorat bibliotekskort till något av biblioteken! Ett nytt kort kostar 15 kronor.

PIN-kod till ditt bibliotekskort

PIN-koden är ditt bibliotekskorts lösenord. PIN-koden består av 4 siffror, och du väljer själv din kod när vi registrerar ditt bibliotekskort. Du behöver en PIN-kod för att kunna använda bibliotekets tjänster som nås via bibliotekfh.se, till exempel reservationer och omlån. På vissa bibliotek kan du med samma kod även använda utlåningsautomater och datorer.

Om du vill registrera eller byta PIN-kod måste du visa legitimation. Du kan även byta din kod själv under Mina sidor.

Lånetider

De flesta böcker, ljudböcker och musik-CD får du låna i 4 veckor. Om det är 3 eller fler personer i kö blir lånetiden förkortad till 14 dagar. Tidskrifter får lånas i två veckor. Lånetiden för hyr- och faktafilm, TV- och datorspel varierar på de olika biblioteken. Sista återlämningsdatum står på lånekvittot eller på Mina sidor. Du är alltid själv skyldig att hålla reda på dina återlämningstider.

För e-böcker är lånetiden 28 dagar. Efter 28 dagar blir filen automatiskt ogiltig och du kan ta bort den från din dator, surfplatta eller telefon. Du kan låna 2 e-böcker eller strömmande ljudböcker per vecka (7 dagar, oavsett veckodag).

Låntagare får i normalfall låna 50 medier i taget.

Omlån

Omlån kan göras på biblioteket, per telefon, e-post eller under Mina lån. Om det finns reservationer i kö kan du inte låna om. Om det inte finns någon i kö kan du låna om två gånger. Du får då en ny låneperiod från dagen då du gör omlånet.

Reservationer

Du kan reservera utan kostnad från alla bibliotek inom Familjen Helsingborg och hämta boken på ditt lokala bibliotek. Undantaget är TV-spel och filmer på DVD och Blu-ray, som inte skickas mellan biblioteken. Det kostar inget att reservera, och du kan reservera både utlånat material och sådant som finns inne på biblioteket. När du fått ett aviseringsmeddelande via e-post, SMS eller brev är din reservation klar att hämta. Du har sju dagar på dig att hämta det du har reserverat, och senaste datum för att hämta ut reservationen står på aviseringen.

Om du inte längre är intresserad av en reserverad bok kan du ta bort den från Mina reservationer.

Du får lov att ha 20 reservationer åt gången.

Fjärrlån

Böcker som lånas in från bibliotek utanför Bibliotek Familjen Helsingborg kostar 10 kronor per fjärrlån inom Norden. Förfrågan om omlån ska göras på det bibliotek som förmedlat lånet. Här hittar du våra regler för fjärrlån.

Krav och avgifter

Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och annat material som återlämnas för sent. Barn under 18 år får inga förseningsavgifter. Om den sammanlagda avgiften, förseningsavgifter och eventuella andra avgifter, är 100 kr eller mer spärras ditt bibliotekskort.
Du får ingen förseningsavgift för barn- och ungdomsmedia (böcker, film, CD m.m.), Boken kommer-lån eller lån av talböcker.

Förseningsavgift tas ut från första dagen efter sista återlämningsdag. Om det du har lånat inte lämnas tillbaka efter krav skickas en räkning med en ersättningsavgift för det du lånat, och bibliotekskortet spärras. Spärren tas bort när lånen lämnats tillbaka eller räkningen betalats. Räkning till barn och ungdomar under 18 år skickas till målsman/vårdnadshavare.

Räkningen skickas med vanlig post. Räkningar som inte betalas kan komma att lämnas till inkasso.

Våra avgifter

Nytt bibliotekskort:
15 kronor

Avgift för fjärrlån:
10 kronor per lån (inom Norden).

Förseningsavgifter för vuxna över 18 år:
3 kronor/exemplar och dag. Max 100 kronor/exemplar, och max 500 kronor/återlämningstillfälle för flera lån. För TV-spel och film på DVD eller Blu-Ray är avgiften 10 kronor/exemplar och dag.

Administrativ avgift vid återlämning efter räkningsutskrift:
50 kronor.

Ersättningsavgift för vuxenböcker, inklusive ljudböcker:
300 kronor.

Ersättningsavgift för barnböcker, inklusive ljudböcker:
200 kronor

Ersättningsavgift för pocketböcker:
100 kronor

Ersättningsavgift för musik-CD:
250 kronor

Ersättningsavgift för DVD-filmer:
650 kronor

Ersättningsavgift för språkkurser:
450 kronor

Ersättningsavgift för TV-spel :
700 kronor

Ersättningsavgift för Daisyböcker:
200 kronor

Ersättningsavgift för tidskrifter, per exemplar:
100 kronor

Ersättningsavgift för tidskrifter, hel årgång:
500 kronor

Ersättningsavgift för Länder i fickformat :
100 kronor

Ersättningsavgiften kan bli högre om boken eller materialet är dyrt eller svårersättligt. I dessa fall ersätts det med kostnaden för ett nyinköp.