Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams av Emma Frans

Forskaren Emma Frans har skrivit en viktig bok om hur vi kan förhålla oss till det enorma informationsflöde som möter oss idag och hur vi förhoppningsvis kan undvika att ”gå på” nyheter som saknar sanningsvärde. Hur vet man att informationen som man googlat fram på nätet stämmer? Hur kan man tänka källkritiskt? Hur kan man utvärdera de fakta man hittat? Vilka fallgropar finns? De olika kapitlen tar upp resonemang kring kunskap, vetenskap, rationellt tänkande och olika verktyg för att kunna sålla i flödet och texten kompletteras med ett antal ”skräckexempel” som visar fall som vi alla nog kan dra lärdom av. Boken har ett allvarligt budskap men är skriven på ett lättsamt sätt och kan passa både vuxna och ungdomar. I slutet finns en checklista som sammanfattar de olika tipsen läsaren fått i boken.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Helene Bergholtz den 14 februari 2018