Lexikon

Lexin

Lexikon på femton språk med bildmaterial och kortare videofilmer.

Lexin bildtema

Flerspråkig interaktiv ljud- och bildordlista med vardagstermer uppdelade i 31 huvudområden, som människokroppen, fåglar och blommor.

Svenska akademiens ordböcker


Sök i tre ordböcker på ett och samma ställe.