Liberty av Jakob Ejersbo

En vacker men också brutal historia om vänskapen mellan danske Christian, som flyttat med sina föräldrar till Tanzania, och en mycket fattig pojke som heter Marcus, född i Tanzania. Vänskapen växer sig stark under många år men är komplex då Christian avundas Marcus ursprung, han som får vara hemma i landet de lever i, medan Marcus, som jobbar hos en svensk familj längtar efter att få flytta till Sverige och utbilda sig. Under berättelsens gång får man också lära känna landet Tanzania där alla, där alla kämpar för sin överlevnad. Jakob Ejersbo växte själv upp i Tanzania och har skrivit en Afrika-trilogi på 1 300 sidor där Liberty är en avslutande fristående del.