Litteraturprofilförskolor

2016 påbörjades en samarbetsprocess mellan Landskrona stadsbibliotek och några av stadens förskolor. Målet är att utveckla det läsfrämjande arbetet i förskolan och att inspirera föräldrar till att läsa mer med sina barn. Att vara en diplomerad litteraturprofilförskola betyder kort att böcker, läsning och berättande tar stor plats i verksamheten, och att man använder boken som en självklar del i det pedagogiska arbetet.

I nuläget har vi två diplomerade litteraturprofilförskolor i Landskrona – Kulturförskolan Plantan och Pilängsgårdens förskola. Ytterligare ett antal förskolor har påbörjat processen och siktar på att bli diplomerade.
Två barn som läser. Bild: Anders Ebefeldt, Studio e