Litteraturprofilförskolor

Litteraturprofilförskolor i Landskrona

2016 påbörjades en samarbetsprocess mellan Landskrona stadsbibliotek och några av stadens förskolor. Med intentionen att utveckla det läsfrämjande arbetet på förskolan och att inspirera föräldrar till att läsa mer med sina barn hade man siktet inställt på att bli en diplomerad litteraturprofilförskola.

Att vara en diplomerad litteraturprofilförskola innebär att böcker, läsning och berättande får lov att ta mycket plats i verksamheten, och att man använder boken som en självklar del i det pedagogiska arbetet. Man samarbetar också aktivt med biblioteket. De två första förskolorna som diplomerades var Pilängsgårdens förskola och Plantan. Ytterligare ett antal förskolor har påbörjat processen och siktar på att bli diplomerade det kommande året.

Under läsåret 20/21 arbetar litteraturprofilförskolorna i Landskrona med boken Grävlings resa av Cecilia Heikkilä. Här kan ni ta del av den filmade hälsning hon skickade till barnen, samt den digitala sagoinspirationen som gjordes av biblioteket då sagostund på plats inte var möjligt.

Grävlings resa - litteraturprofilförskolornas val 

Grävlings resa - en hälsning från Grävling och Trassel


Litteraturprofilförskolor - lite mer om vad det innebär

Sagan: Som stöd och utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten använder sig litteraturprofilförskolorna av en temabok som man jobbar med under ett helt läsår. På våren gör barnbibliotekarierna på Landskrona stadsbibliotek ett urval av 4-5 böcker som barnen och pedagogerna därefter får rösta bland. Efter sommarlovet avslöjas vilken den valda boken blev, ofta med hjälp av små ledtrådar som barnen får upptäcka allteftersom. Boken används dagligen i lek, lärande, skapande och teater och barnen involveras i läsningen via samtal och reflektioner.

Miljön: På en litteraturprofilförskola skapas bra och inbjudande läsmiljöer och tillgång på böcker finns på varje avdelning. Dessutom får sagan växa fram på olika platser i förskolans lokaler, inte minst med hjälp av barnens egna alster.

Systematiskt kvalitetsarbete: En viktig del är också att regelbundet reflektera och analysera över litteraturprofilsarbetet. Arbetet dokumenteras och görs även synligt i form av en rapport.

Bild på Profilförskolorna i Landskronas arbete