Man utan minne av Nicole Krauss

En man hittas kringirrande i Mojaveöknen, Nevada. Han minns varken vem han är eller hur han kommit dit. Allt eftersom handlingen vecklar ut sig visar han sig vara den (tidigare) lyckligt gifta New York-bon och universitetsläraren, Samson, som till följd av en tyst tumör berövats tjugosex år av sitt liv. Tillvaron som främling inför sig själv och sin omgivning blir invecklad för både Samson och hans fru Anna. För hur lever man vidare när ens förflutna raderats? Historien tar en ny riktning när forskaren Ray dyker upp med ett erbjudande om att delta i ett medicinskt gränsöverskridande experiment.
Med sin graciösa stil kretsar Krauss kring teman som minnen och identitet, i en debutroman som är lika delar fiktion över ett tragisk livsöde som ren science fiction.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Linnéa Stenson den 28 augusti 2017