Näktergalen

I sin roman Näktergalen berättar författaren Kristin Hannah två systrars historia under den tyska ockupationen av Frankrike under andra världskriget. De båda systrarna gör på olika sätt motstånd mot tyskarna, Isabelle mer aktivt genom att hjälpa allierade soldater att ta sig till det neutrala Frankrike, och Vianne genom att förse judiska barn med falska identitetspapper och en plats på ett av kyrkans barnhem. Karaktären Isabelle är inspirerad av verklighetens Andrée de Jong som gjorde just det Isabelle gör i romanen, nämligen att hjälpa allierade soldater att ta sig igenom det ockuperade Frankrike, ner till den brittiska ambassaden i Bilbao i Spanien.