Ett nytt stadsbibliotek

Stadsbiblioteket i nuvarande form byggdes 1965, ritat av arkitekten Jörgen Michelsen. Helsingborg har förändrats med ökande befolkning, nya stadsdelar och ny samhällsstruktur. Lokalerna på stadsbiblioteket har blivit trånga, omoderna och de behöver anpassas till nya behov. Därför undersöks nu möjligheterna för att bygga om och till stadsbiblioteket.


Arkitekttävling för utformning av det nya stadsbiblioteket

Den 1 april utlyste Helsingborgs stad tillsammans med Sveriges Arkitekter en arkitekttävling. Till grund för tävlingen ingår det vi fått in under de senaste två årens invånarinvolvering kring vad ett nytt bibliotek ska innehålla.

Tävlingen genomförs i olika steg och det vinnande förslaget utses våren 2023 om allt går enligt tidsplanen. Byggstarten för det nya stadsbiblioteket är planerad till 2024 och byggtiden beräknad till tre år. En viktiga förutsättning i tävlingen är att förslaget ska skapa en tydlig helhet samtidigt som tillbyggnaden bibehåller den befintliga byggnadens tydliga karaktärsdrag från 60-talet.

Läs mer genom att klicka här! 

 Framtidens bibliotek

Kom till stadsbiblioteket och ta del av utställningen Framtidens bibliotek. I utställningen presenterar vi projektet för om- och tillbyggt stadsbibliotek utifrån tre delar: dåtid, nutid och framtid. Fokus ligger på framtiden och att förmedla invånarnas bild av framtidens bibliotek.

I samband med utställningen erbjuder vi olika informationsträffar och aktiviteter under november och december. Programmet kan du ta del av på bibliotekfh.se/nyttstadsbibliotek.

Engagera dig i och var med och skapa framtidens bibliotek tillsammans med personalen på Helsingborgs bibliotek. Alla röster är viktiga – även om du inte använder biblioteket idag.

Var? Entrén till stadsbiblioteket (vi samlas alltid där om inget annat anges)

När? Utställningen kommer att finnas kvar under tiden fram till arbetet med det om- och tillbyggda biblioteket påbörjas.

Ta del av utställningen digitalt: helsingborg.se/nyttstadsbibliotek.

Delta i arbetet med framtidens bibliotek digitalt:dialog.helsingborg.se/nyttstadsbibliotek.