Ett nytt stadsbibliotek

Stadsbiblioteket i nuvarande form byggdes 1965, ritat av arkitekten Jörgen Michelsen. Helsingborg har förändrats med ökande befolkning, nya stadsdelar och ny samhällsstruktur. Lokalerna på stadsbiblioteket har blivit trånga, omoderna och de behöver anpassas till nya behov. Därför undersöks nu möjligheterna för att bygga om och till stadsbiblioteket.


Framtidens bibliotek

Kom till stadsbiblioteket och ta del av utställningen Framtidens bibliotek. I utställningen presenterar vi projektet för om- och tillbyggt stadsbibliotek utifrån tre delar: dåtid, nutid och framtid. Fokus ligger på framtiden och att förmedla invånarnas bild av framtidens bibliotek.

I samband med utställningen erbjuder vi olika informationsträffar och aktiviteter under november och december. Programmet kan du ta del av på bibliotekfh.se/nyttstadsbibliotek.

Engagera dig i och var med och skapa framtidens bibliotek tillsammans med personalen på Helsingborgs bibliotek. Alla röster är viktiga – även om du inte använder biblioteket idag.

Var? Entrén till stadsbiblioteket (vi samlas alltid där om inget annat anges)

När? Utställningen kommer att finnas kvar under tiden fram till arbetet med det om- och tillbyggda biblioteket påbörjas.


Detta händer under november:

Måndag 1/11 kl. 13.00 Bibliotekarie Maria Johansson-Näslund leder en involveringsaktivitet för barn och föräldrar.

Måndag 8/11 kl. 15.00 Nyfiken på planerna för ett till- och ombyggt stadsbibliotek? Ställ frågor till bibliotekschef Catharina Isberg och verksamhetsutvecklare Josefin Andersson.

Onsdag 10/11 kl. 15.00 Rundvandring i och utanför biblioteket där stadsarkitekt Konrad Ek lyfter fram arkitektoniska kvaliteter i det nuvarande stadsbiblioteket.

Torsdag 11/11 kl. 15.00 Engagera dig i stadsbiblioteksprojektet via dialog.helsingborg.se. Demokratisamordnare Emil Bengtsson visar dialogverktyget och svarar på frågor.

Lördag 13/11 Bibliotekskalas! Läs mer genom att klicka här.

Torsdag 18/11 kl. 15.00 Rundvandring i och utanför biblioteket där stadsarkitekt Konrad Ek lyfter fram arkitektoniska kvaliteter i det nuvarande stadsbiblioteket.

Fredag 19/11 kl. 15.00 Vad betyder planerna kring till- och ombyggt stadsbibliotek för stadsparken? Träffa landskapsarkitekt Anna Karlberg från Stadsbyggnadsförvaltningen och ställ frågor om planerna för parken. 

Tisdag 30/11 kl. 14.00 Bibliotekarie Maria Johansson-Näslund leder en involveringsaktivitet i utställningen.


Detta händer under december:

Torsdag 2/12 kl. 15.00 Arkitekttävling om nytt- och ombyggt stadsbibliotek, vad innebär det? När finns det ett resultat? Träffa Projektchef Peter Wetterlöf från Fastighetsförvaltningen och verksamhetsutvecklare Josefin Andersson från Helsingborgsbibliotek.

Torsdag 9/12 kl. 15.00 Nyfiken på planerna för ett nytt och ombyggt stadsbibliotek? Ställ frågor till bibliotekschef Catharina Isberg och verksamhetsutvecklare Josefin Andersson.

Fredag 10/12 kl. 15.00 Vad betyder planerna kring till- och ombyggt stadsbibliotek för stadsparken? Träffa landskapsarkitekt Anna Karlberg från Stadsbyggnadsförvaltningen och ställ frågor om planerna för parken.

Tisdag 14/12 kl. 15.00 Engagera dig i stadsbiblioteksprojektet via dialog.helsingborg.se. Demokratisamordnare Emil Bengtsson visar dialogverktyget och svarar på frågor.


Ta del av utställningen digitalt: helsingborg.se/nyttstadsbibliotek.

Delta i arbetet med framtidens bibliotek digitalt:dialog.helsingborg.se/nyttstadsbibliotek.