Och vad har det med mig att göra? av Sacha Batthyany

”Vad har du för en släkt egentligen” , säger Sachas kollega. På skrivbordet ligger en artikel om en massaker på 180 judar i Ungern 1945. Vad har den med honom att göra? I artikeln utpekas Sachas gammalfaster som nazistförbrytare. Vad hände egentligen? När Sacha gräver i sin släkts förflutna inser han att kriget har återverkningar på hans uppväxt och liv idag. Sju år ägnar han åt att leta efter spåren av krigshemligheterna i sin släkt. Viktiga år, som förändrar honom. Följ med på hans resa!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Birgitta Svensson den 23 maj 2017