Omflyttning på Klippans bibliotek

I slutet av 2019 drog vi igång ett omvandlingsprojekt här på biblioteket i Klippan. Barnavdelningen har sedan länge växt ur sin kostym och behöver större yta till sin verksamhet. Vi har sökt och blivit beviljad pengar till ny inredning för barn och unga. Barnavdelningens böcker finns under omflyttningen i Atriet och TV-spelet är nedpackat. En hel del målningsarbete ska göras i den ursprungliga barnavdelningen som nu ska bli ett rum för de minsta och de yngre barnen. Avdelningen för vuxna med facklitteratur flyttar längre bak i biblioteket och bereder plats för en ny ungdomsavdelning. Vår målsättning är att de nya barn- och ungdomsavdelningarna ska bli färdiga under våren 2020.

Taggar:

den 13 januari 2020