Onsdag 11 januari är huvudentrén till Stadsbiblioteket stängd för planerat arbete

Tillfällig entré via Tingshusgatan. Tidningsavdelningen öppnar kl 10.

Målgrupp:

den 9 januari 2023