Påminnelse via SMS slopas!

Från och med 1 september kommer det inte att skickas ut påminnelser via SMS om att dina lån håller på att förfalla!

Biblioteken i Klippans Kommun är de enda bibliotek inom Bibliotek Familjen Helsingborg som erbjudit detta. Av kostnadsskäl har vi beslutat att upphöra med denna tjänst från och med den 1 september.
Har du en aktiv e-postadress registrerad på ditt bibliotekskonto kommer du att få dina påminnelser via e-post istället.