Per Anders Fogelström av Karl-Olof Andersson

Fram till när denna biografi gavs ut 2012 var det förvånansvärt lite biografiskt skrivet om Per Anders Fogelström (1917–1998), om man bortser från enstaka mindre skrifter och det han har berättat själv om sitt liv. Lite märkligt med tanke på att han tillhör en av våra allra mest populära författare genom tiderna. Efter att fadern, som levt högt över sina tillgångar, lämnade fru och sina två barn för ett nytt liv i USA kom Fogelström att växa upp på Söder som på den tiden var mycket fattigt. Han fick tack vare släktingar studera på privatskolan Whitlockska, vilket gav honom en bra grund att stå på. Han levde sen knapert som journalist och det dröjde innan han slog igenom som författare.  Han var genom livet väldigt engagerad i olika organisationer, fredsrörelsen inte minst och stred mycket för att stoppa det besinningslösa rivandet av kulturhistoriska byggnader och kvarter i Stockholm.