Personal Örkelljunga

Huvudbibliotekets personal

Charlotta Kabo Stenberg - Tf kultur- och fritidschef
charlotta.kabostenberg@orkelljunga.se, tfn 0435-55 350

Sara Olsson - Bibliotekssamordnare
sara.olsson@orkelljunga.se, tfn 0435-55 024, 0734-355 056

Krister Aronsson - IT-bibliotekarie
krister.aronsson@orkelljunga.se, tfn 0435-55 137

Christine Elmfors - Barnbibliotekarie
christine.elmfors@orkelljunga.se, tfn 0435-550 57

Ruby Videla - Bibliotekarie
ruby.videla@orkelljunga.se, tfn 0435-550 54

Karin Thomasdotter - Bibliotekarie
karin.thomasdotter@orkelljunga.se, tfn 0435-55 021

Skånes Fagerhults bibliotek 

Ruby Videla - Bibliotekarie
ruby.videla@orkelljunga.se, tfn 0435-55 364 

Åsljunga bibliotek

Maria Rooth - Bibliotekarie, folk- och skolbibliotek
maria.rooth@orkelljunga.se , tfn 0734-355 385