Personal på Biblioteken i Örkelljunga

Örkelljunga bibliotek

Caroline Arvill - Kultur- och fritidschef 
caroline.arvill@orkelljunga.se, tfn 0435-552 05

Sara Olsson - Bibliotekschef
sara.olsson@orkelljunga.se, tfn 0435-550 24, 0734-35 50 56

Krister Aronsson - IT-bibliotekarie
krister.aronsson@orkelljunga.se, tfn 0435-551 37

Christine Elmfors - Barnbibliotekarie
christine.elmfors@orkelljunga.se, tfn 0435-550 57

Liselotte Magnusson - Bibliotekarie
liselotte.magnusson@orkelljunga.se, tfn 0435-550 54

Karin Thomasdotter - Bibliotekarie
karin.thomasdotter@orkelljunga.se, tfn 0435-550 21

Skånes Fagerhults bibliotek

Liselotte Magnusson - Bibliotekarie
liselotte.magnusson@orkelljunga.se, tfn 0435-550 54