Personal Helsingborg

Här hittar du kontaktuppgifter till avdelningar och funktioner inom Helsingborgs bibliotek.

Frågor om medier och e-medier samt omlån:
Telefon: 042-10 69 00, vardagar 9-12 
E-post: stadsbiblioteket@helsingborg.se

Talboken:
Telefon: 042-10 69 79 tisdag, onsdag och torsdag kl. 13-15.
E-post: talboken@helsingborg.se

Fjärrlån:
E-post: fjarrlan@helsingborg.se

Kravhantering: 
Telefon: 042-10 68 94
E-post: kravavdelningen@helsingborg.se

Lokalbokning:
Du hittar information om att hyra lokal här.

Program och utställningar: 

Jonas Rösing, Telefon: 042-10 69 18

tf Bibliotekschef:
Tina Haglund, 042-10 34 60

Avdelning Läs: 
Martina Gunnarsson, 042-10 69 06

Avdelning Möt: 
Karin Malmström, 042-10 69 51

Avdelning Sök: 
Lotta Ohlsson, 042-10 69 22

tf Avdelning Digbib/Media: 
Karin Ekelund, 073-057 23 99

Avdelning Stöd:
Åsa Schüler, 042-10 34 44

Ekonomi:
Kulturförvaltningens ekonomiavdelning