Problem med att låna e-böcker

Just nu gör ett tekniskt problem att det är svårt att ladda ner e-böcker.

Problemen är anmälda och felsökning pågår. 

den 19 februari 2019