Rörelsen: den andra platsen av John Ajvide Lindkvist

I Rörelsen, en prequel till Himmelstrand som kom för några år sedan, tar författaren själv plats i sin bok. Händelserna som skildras av John själv, är tänkta att ses som självupplevda och som en slags förklaring till varför han en gång slog in på banan som skräckförfattare och den återkommande tematik som går att finna i flera av hans tidigare böcker. Boken utspelar sig i Stockholm på 80-talet och vi får följa författarens vedermödor som aspirerande trollkarl. Han bor inneboende i ett gårdshus med dusch i tvättstugan över gården. Men någonting sker i tvättstugan om kvällarna. Och det är någonting med grannarna som inte stämmer… Rörelsen kan ses som en utvidgning av boken Himmelstrand, en förklaring, ett försök att komma lite närmare en förståelse av det obegripliga som lever i Brunkebergstunneln. När Ajvide Lindqvist skriver så är det framförallt det där skeva i vardagen, det oförklarliga suget som han skildrar så väl. Rörelsen är en bok som fångar mig, liksom författarens tidigare produktion, även om jag personligen tycker att Ajvide Lindqvist är som allra bäst i sina noveller – när han får skriva kort och kärnfullt. Därför ser jag också mycket fram emot att läsa hans samling Våran hud vårat blod våra ben.