Regalskeppet Vasa

Modellbygge av Peter Jacobsson ställs ut på Teckomatorps bibliotek.

Regalskeppet Vasa (Vasaskeppet) började byggas 1626 men kantrade och förliste på sin jungfrutur den 10 augusti 1628 utanför nuvarande Beckholmen i Stockholm. Det utsmyckade regalskeppet var ett riktigt skrytbygge och ett av sin tids största och tyngst beväpnade krigsfartyg som bland annat skulle användas för att säkerställa den svenska flottans slagkraft i det pågående kriget mot Polen.

Vasaskeppet återfanns i slutet av 1950-talet av marinarkeologen Anders Franzén och bärgades i april 1961 under stor internationell uppmärksamhet. En brittisk radioman refererade händelsen direkt via BBC: "Vi väntar på att se det svenska flaggskeppet som sjönk endast några år efter Shakespeares död." Vraket lades i torrdocka 1961 och har därefter placerats ett museum (Vasamuseet) som är en av Stockholms stora turistattraktioner.

Den här modellen av Vasaskeppet har Peter Jacobsson byggt. Han började skapa skepp redan när han gick i klass 4 på Parkskolan och har sedan dess byggt otaliga modeller av kända skepp.

Vi är så stolta över att få visa upp det här på Teckomatorps bibliotek!

Målgrupp:

Taggar:

den 22 september 2022