Regler och rutiner för fjärrlån och inköpsförslag

Blir min beställning ett fjärrlån eller ett inköpsförslag?

Alla förfrågningar vi får in via formuläret för inköp och fjärrlån ses i första hand som ett inköpsförslag. Om bibliotekets inköpsansvariga bedömer att boken inte ska köpas in av något av biblioteken inom Familjen Helsingborg kan boken istället fjärrlånas från ett annat bibliotek.

Vem kan fjärrlåna eller lämna inköpsförslag?

Alla som har ett giltigt bibliotekskort hos Bibliotek Familjen Helsingborg kan lämna inköpsförslag. Du måste vara inloggad på hemsidan för att använda beställningsformuläret. Fjärrlån görs till vuxna över 18 år och till elever på gymnasiet. Fjärrlån görs inte till lärar- eller institutionskort, eller om kortet är spärrat.

Lämna och låna om fjärrlån

Du lämnar tillbaka fjärrlån på biblioteket där du lånade.

Du kan begära ett omlån under Mina sidor, och där kommer boken efter några dagar få ett nytt återlämningsdaturm ifall omlånet godkändes. Eller så kan du kontakta biblioteket där du lånade för att be om ett omlån. Du hittar ditt biblioteks kontaktuppgifter under Bibliotek och Öppettider i menyn. 

Tänk på att alla omlån av fjärrlån måste godkännas av biblioteket som äger boken. Kontakta oss eller be om ett omlån under mina sidor ett par dagar innan lånetiden gått ut, så att omlånet hinner bli godkänt.

Vad fjärrlånar vi?

Vi fjärrlånar böcker som inte ägs av något av biblioteken inom Familjen Helsingborg när inköp inte är möjligt, eller när bokens ämne bedöms vara för smalt för inköp.

Fjärrlån kan göras på tryckt material och språkkurser. Språkkurser lånas bara från bibliotek inom Sverige. Böcker som är referenslitteratur, eller placerade i läsesal eller i särskilda kurslitteratursamlingar på biblioteket som äger dem kan inte fjärrlånas.

Hela nummer av tidskrifter kan inte fjärrlånas, men vi kan beställa en kopia på en tidskriftsartikel. Vi behöver då veta titel, årtal och nummer för tidskriften. Vi behöver också veta rubrik och författare för artikeln, samt gärna sidnumren. Tänk på att artikelkopior är dyrare att beställa än böcker (se rubriken ”Avgifter”).

Biblioteket tar sig rätten att neka ett fjärrlån, till exempel vid upprepade missbruk, vid för många beställningar, eller om samma bok beställs om upprepande gånger.  Vi fjärrlånar inte heller äldre upplagor av medier där nyare upplagor finns i bibliotekets bestånd. 

Avgifter

Reservation av inköpsförslag är gratis, och görs automatiskt till dig.

Fjärrlån av böcker, språkkurser kostar 10 kronor per bok. Kopia av tidskriftsartikel kostar minst 80 kronor per artikel. Om du inte hämtar ditt fjärrlån måste du ändå betala kostnaden för beställningen.

Övertidsavgiften för försenade fjärrlån är samma som för våra egna böcker, 3 kronor per bok/dag.

Lånetider för fjärrlån

Lånetiden för fjärrlån bestäms alltid av biblioteket som äger boken, och kan därför variera, eller skilja sig från våra egna lånetider. Hämta alltid ditt fjärrlån så snabbt du kan när du fått din avisering, för att vara säker på att du får ha boken hemma så länge som möjligt.

När kommer min bok?

Hur lång tid det tar innan du får en bok som vi köper in efter ett inköpsförslag från dig kan variera, beroende på bibliotekets inköpsrutiner. Kontakta ditt bibliotek om du vill ha mer information om en bok som är under inköp.

Ett fjärrlån kan normalt hämtas efter 3-10 dagar. Du får en avisering när boken är klar att hämta på ditt bibliotek. Under semestertider eller om boken du skickat in en fråga om inte är tillgänglig och måste reserveras kan det ta längre än normalt för boken att levereras.

Här hittar du formuläret för att beställa ett fjärrlån eller ett inköpsförslag.