Romernas nationaldag

Om romer

Omkring 50- 100 000 romer beräknas leva i Sverige.

Romani chib är en rad språkliga varieteter språk utan egen nation. I de flesta länder där det talas är det ett minoritetsspråk. Romska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Åtminstone sedan 1500-talet har romer bott i Sverige och talat romska.

Romani chib, kan översättas till den ålderdomliga formuleringen romskt tungomål. I Sverige talas många olika varieteter, som exempelvis kale, lovari, gurbeti, svensk romani (resanderomani), kalderash, arli, polsk romani och flera andra.

De olika varieteterna är ömsesidigt begripliga i mycket skiftande grad. Mellan vissa varieteter fungerar kommunikationen rätt väl så länge man använder sig av romaniord, medan andra kan inte förstå varandra alls.

Romernas historia

I dagens Sverige lever ett okänt antal individer med bakgrund i minoriteten romer. Fördomar om och mot romer är vanligt förekommande och diskrimineringen av romer är väldokumenterad. Här får du en inblick i romernas historia. 

Den tidigaste kända svenska källan som omnämner romer är en notis i Stockholms stads tänkebok från den 29 september år 1512. Det är elva år före Gustav Eriksson Vasas kröning, den händelse som ofta anses vara nationen Sveriges födelse.

I texten framgår att en greve Antonius av ett folk man aldrig tidigare stött på har anlänt staden. Rubriken lyder ”Thatra”, en form av det svenska språkets första och genom historien primära benämning för romer i Sverige - ”tattare”. Besökarna sägs vara från ”aff Kleene egiffti land’, från lilla Egyptens land, ett medeltida namn på den grekiska halvön Peloponnesos. Sedan dess har Sverige haft en romsk population och i olika perioder har synen på dem skiftat.

I den gängse historiebeskrivningen är det svårt att se att Sverige har haft en romsk population sedan 500 år. Främst syns deras närvaro då de omnämns i olika lagar och förordningar. Genom historien har romer drabbats av olika former av utsatthet och diskriminering, men romer har samtidigt varit en del av det svenska samhället. Romer har inte bara bidragit till många saker i vår gemensamma kultur utan har även på olika sätt varit del av den svenska samhällsutvecklingen.

Du kan läsa mycket mer om Romer på Minoritet.se här.

Källa: Minoritet.se 

Här kan du hitta litteratur av och om Romer

 1. Jävla zigenarunge

  Av: Caldaras, Monica
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Europa
  Finns som: Bok
 2. Zigenarmor berättar

  Undertitel: traditionella zigenska sagor återberättade på svenska och romani
  Av: Caldaras, Monica
  Språk:
  Svenska Romani
  Publiceringsår: 1983
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 3. I betraktarens ögon

  Undertitel: [memoarer]
  Av: Caldaras, Hans
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Musik
  Finns som: Bok
 4. Min mor fånge Z.-4517

  Av: Kalander, Berith
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1996
  Klassifikation: Biografi med genealogi
  Finns som: Bok
 5. Tiggare kan ingen vara

  Undertitel: romska kvinnor i fyra generationer
  Av: Lundgren, Gunilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Europa
  Finns som: Bok
 6. Född fördömd

  Undertitel: romerna - ett europeiskt dilemma
  Av: Cederberg, Irka
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Europa
  Finns som: Bok
 7. Nadja Taikon

  Undertitel: tjejen från Tanto : é šei anda o Tanto
  Av: Mannerfelt, Karine
  Språk:
  Svenska Romani
  Publiceringsår: 2003
  Klassifikation: Biografi med genealogi
  Finns som: Bok
 8. Romer

  Av: Freud, Jonathan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Europa
  Finns som: Bok
 9. Slagskämpen

  Av: Walsh, Mikey
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Europa
  Finns som: Bok
 10. Begrav mig stående

  Undertitel: zigenarna och deras resa
  Av: Fonseca, Isabel
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Europa
  Finns som: Bok
 11. Den dag jag blir fri

  Undertitel: en bok om Katarina Taikon
  Av: Mohtadi, Lawen
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Svensk litteraturhistoria
  Finns som: Bok