Båstad satsar på science fiction och fantasy

Hösten 2019 och våren 2020 kommer Båstads bibliotek att fokusera på temat science fiction och fantasy.

Båstads bibliotek har tilldelats ett bidrag från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Dessa pengar kommer att användas till att genomföra en satsning på science fiction och fantasy. 

Med hjälp av satsningen kommer avdelningarna science fiction och fantasy att utökas och fräschas upp med ny inredning. Bokbeståndet kommer att ses över och nya böcker köpas in. Vi siktar vidare på författarbesök och aktiviteter som knyter an till temat. 

Till våren blir det science fiction och fantasy-träffar för dig över 15 år som brinner för science fiction och fantasy. Då kan du diskutera läsupplevelser med andra intresserade och läsa korta utdrag ur böcker från genrerna. Det blir även boktips och funderingar kring framtiden.
Första träffen blir den 18 mars. Anmäl dig till biblioteket för att säkra din plats!

Målgrupp:

Taggar:

den 4 juli 2019