Schindler’s list

Oscar Schindler var en sudettysk affärsman och något så ovanligt som en medlem i nazistpartiet som visade både godhet och välvilja mot judar. I boken Schindler’s list berättas historien om hur det kom sig att Oscar Schindler ensam räddade livet på upp emot 1200 judar under andra världskriget. Författaren berättar om hur Schindler inte bara varnade judarna i Krakowghettot för kommande pogromer utan även skyddade sina judiska arbetare undan säker död genom att bland annat påvisa att just hans arbetare utförde ett arbete som var av oerhört stor vikt för det Tredje rikets krigsmaskin. Boken är filmatiserad och finns på DVD på biblioteket, den är även utgiven med titeln Schindlers ark.