Skärmtid av Björn Solfors

Dagens föräldrar måste förhålla sig till att skärmar och internet är en del av barnens liv. Skärmtid, med undertiteln Familjens guide till den digitala vardagen, är en mycket innehållsrik bok, som belyser detta ur många skiftande perspektiv. Författaren har intervjuat bland annat läkare, forskare och psykologer med olika, ibland rentav motsatta, idéer. Här finns forskning, statistik och åsikter. Att så många olika röster får komma till tals gör att boken som helhet känns fri från pekpinnar och i stället låter varje läsare själv tycka, tänka och känna och hitta sitt förhållningssätt. Läs och fundera kring hur ni gör i er familj. Boken fungerar utmärkt som ett verktyg och ett bollplank att pröva egna tankar mot – säkert får du en del av det du redan har tänkt bekräftat, men förmodligen får du också nya insikter.