Skånes historia av Gunnar Wetterberg

Historikern och författaren Gunnar Wetterberg har skrivit om Skånes historia i tre delar. Del 1 kom 2016 och sträckte sig från förhistorisk tid och järnåldern till vikingatiden, del 2 tar upp perioden från 1376 till 1720 och freden mellan Danmark och Sverige. Nu kommer den tredje och avslutande delen som handlar om de senaste 300 åren, då jordbruks- och industrisamhället utvecklats. Gunnar Wetterberg har gjort ett väldigt ambitiöst arbete och alla tre delarna är omfattande volymer på mellan 400 och dryga 700 sidor. Det är fantastiska böcker för alla historieintresserade.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Helene Bergholtz den 2 oktober 2017