Släkt- och hembygdsforskning på biblioteken i Ängelholm

Är du intresserad av släkt- och hembygdsforskning finns det hjälp på vägen. Mycket material finns publicerat som dataabaser, antingen via internet eller på cd/romskivor. Stadsblioteket har datorer med sådana databaser, bland annat en särskild dator i Ängelholmsrummet.
För släktforskare tillhandahåller Stadsbiblioteket även läsapparat för fiche och film. Det är säkrast att boka tid, tel 0431 - 468900.

Hembygdsforskare har även glädje av bibliotekets samlingar av lokalhistorisk litteratur. Den största samlingen finns i Ängelholmsrummet på stadsbiblioteket, men alla våra bibliotek har böcker om bygden. Register till tre Ängelholmshistoriska verk finns på Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förenings webbplats.