Språkappar

Kvinna som använder en mobiltelefon.

Hej Svenska

Webbplats och app där du kan:

  • Lyssna på orden och läsa meningarna på svenska
  • Se orden och meningarna i skrift
  • Träna genom att läsa och skriva orden och meningarna

SVT Språkplay

Lär dig svenska genom att titta på tveprogram.

UR Språkplay - svenska för alla

Korta filmer på lätt svenska.

Språkkompis online

Boka en kompis att ha videosamtal med.

Lära svenska

Träna svenska själv eller tillsammans med andra.

Duolingo

Svenskkurs för engelsktalande.

Hello Talk

Prata med någon som har svenska som modersmål och lär den personen ditt modersmål.

Svenska akademiens ordböcker

Sök i tre ordböcker på ett och samma ställe.

Svenska institutet – artiklar om svenska språket

Om svenska språket.