Stadsbibliotekets ombyggnad 2020-2021

Stadsbiblioteket behöver renoveras och i samband med det ska biblioteket byggas om. Under ombyggnaden finns Stadsbiblioteket i tillfälliga lokaler på Åsbogatan 22. Ängelholmslokaler har skrivit kontrakt med anbudsvinnaren, MVB Syd. Ombyggnaden av Stadsbiblioteket börjar i vår och beräknas bli klar under 2021.

Läs mer om projektet på engelholm.se/uppleva-och-gora/bibliotek/stadsbibliotekets-ombyggnad